FAQ

V této sekci naleznete informace, které Vás mohou zajímat nebo Vám mohou pomoci s technologiemi NB-LTE/LTE-M. Pokud byste rádi položili dotaz, který zde není, můžete tak učinit prostřednictvím našeho kontaktního formuláře zde.


Slyšel jsem o Low Power nebo Narrow Band sítích pro IoT. Oč vlastně jde?

Poté co byla mobilní komunikace zaměřena především na přenos co největšího objemu dat (například pro video hovory nebo sledování prostoru) se před několika lety objevil opačný požadavek, přenést malé objemy dat avšak maximálně efektivním způsobem. To je tak, aby mohla koncová zařízení fungovat bez dobíjení i několik let. Pro přenos dat na vetší vzdálenosti a pokrytí „větší než lokální“ nyní slouží především sítě NB-LTE(IoT) a LTE-M mobilních operátorů, proprietární síť Sigfox a sítě založené na čipech Semtech – LoRa.

Jaký je rozdíl mezi jednotlivými poskytovateli LowPower komunikace?

Vzhledem k tomu, že s LP-WAN sítěmi máme zkušenosti již od roku 2014, dokážeme dobře posoudit rozdíly mezi nimi. Dá se říci, že všechny 3 (NB-LTE/LTE-M, Sigfox, LoRa(Wan)) mohou posloužit pro přenos dat z čidel a komunikace je právě čídly iniciována. Rozdíly jsou obrovské. Asi nejdůležitější je to, že NB-LTE/LTE-M sítě jsou provozovány na licencovaných frekvencích a jsou tedy chráněny proti rušení ve veřejném pásmu 868Mhz (dálkové ovladače, některé alarmy, meteostanice, ovládání relé a ventilů a mnoho dalších možných zdrojů rušení). Dalším rozdílem je flexibilita možností nastavení koncových zařízení. V NB-LTE sítích mohou být nastavena nejen pro posílání velmi malého objemu dat a spotřebovávat tak jen málo energie (vydržet 5 i více let bez nabíjeni) jako Sigfox nebo LoRa, v případě potřeby však mohou posílat větší objemy dat (až MB).
Pro připojení do integrační platformy miotiq tak jednoznačně doporučujeme sítě NB-LTE/LTE-M.

Jsou už sítě NB-LTE dostatečně připraveny na požadavky zákazníků?

Česká republika je jednou z prvních zemí na světě s téměř 100% pokrytím. Obrovskou výhodou je i hustota vysílačů, která je zhruba 10 ti násobná oproti sítím na veřejné frekvenci. To umožňuje kvalitní pokrytí uvnitř budov a pod zemí (například vodovodní šachty či sklepy). Z praktických testů je dostupnost NB-LTE sítě lepší než 3G nebo LTE. Tam kde sms zpráva nedorazí nebo není možné ji poslat, zpráva z NB-LTE čidla odešla.
Zároveň jsou již dostupná různá koncová zařízení nejen pro „klasické“ případy nasazení jako například odečty vody, plynu či elektřiny, získání dat o teplotě, světle, pohybu nebo různá zařízení pro sledování pohybu (tracking).

Jak je to se spotřebou koncových zařízení?

Jak již bylo zmíněno, záleží na jejich nastavení. V NB-LTE síti nejsou omezení pro množství a objem zaslaných zpráv. Je tedy si možné vybrat nastavení kdy zařízení pošle jen několik malých zpráv a vydrží tak roky bez nutnosti dobít baterii, nastavení kdy posílá dat více a logicky pak vydrží kratší dobu nebo dokonce režim kdy z jednoho režimu přejde do druhého (a kdykoli zpět) zcela dle potřeby uživatele.

Je možný provoz zařízení v různých zemích?

Ano, již dnes je možné data ze senzorů získávat v různých zemích kde je aktivní síť operátora Vodafone a ty, kde je síť NB-LTE dostupná stále přibývají (Vodafone má své sítě v Evropě, Asii, Africe, Americe, Austrálii – rádi poskytneme aktuální informace o pokrytí NB-LTE v jiných zemích) a ve velmi krátké době bude realitou roaming i pro NB-LTE sitě. Tak jako se nyní dovoláte se svým mobilním telefonem, budou přenášet data i vaše NB-LTE/LTE-M zařízení.

Budu potřebovat SIM kartu?

Ano, SIM karta je důležitou součástí zabezpečení komunikace. V mnoha případech však ani nepoznáte, že zařízení SIM kartu obsahuje. Stále častější je použití SIM on chip tj. takové, která je přímo napájena na desku zařízení (senzoru). V případě, že vaše zařízení SIM kartu s privátní APN ještě nemá, bude vám zaslána v souladu s objednávkou služeb integrační platformy miotiq.

Je doručení dat ze senzoru do mé aplikace garantováno?

Ne. Je třeba si zcela otevřeně přiznat, že žádná z LP-WAN sítí nemůže doručení dat garantovat.
Filozofie přenosu dat v LP-WAN sítích je založena na best effort přístupu a snaze přenést data co nejlevněji (včetně nákladů na provoz zařízení). Pokud pro svá řešení potřebujete vyšší úroveň pravděpodobnosti doručení dat (žádná mobilní síť nemůže již z principu garantovat 100% doručení), je třeba zvolit například 3,4 nebo nově 5G sítě.

Co je miotiq?

Integrační platforma umožňující doručení dat ze senzorů do aplikací, které je mohou využít. Jedná se o relativně „úzkou“ vrstvu mezi backendem mobilního operátora a např. různými IoT huby (Google, Microsoft, AWS…) nebo přímo aplikacemi provozovaných ASP. Umožňuje správu zařízení, zpracování dat do různých datových cest (UDP pakety, enkapsulace do TCP/IP komunikace), billing a API pro přímé propojení s aplikacemi.

Pro koho jsou určeny služby integrační platformy miotiq?

Služby poskytujeme všem, kdo potřebují flexibilní způsob jak získat přístup k datům z NB-LTE zařízení a to již od 4 zařízení. Našimi typickými zákazníky jsou výrobci hardware pro NB-LTE, tvůrci aplikací pro zpracování dat z čidel, integrátoři IT a komunikačních řešení, vysoké a střední školy pro svůj výzkum a vývoj. Velmi rádi poskytneme naše služby všem „bastliřům“, tedy těm kdo mají „zlaté české ručičky“.

Můžu v miotiq zobrazovat výsledky měření z mých senzorů?

Nechceme být konkurencí našim zákazníkům, kteří dodávají aplikace pro zpracování dat z čidel. Proto můžeme nabídnout jen, a to zejména bastlířům, modul základních zobrazení. Předpokládáme, že specialisté na každé řešení (utility, environment, zemědělství, doprava, tracking, marketing, services….) vytváří své aplikace mnohem efektivněji a s větší přidanou hodnotou pro zákazníky.
Data jsou samozřejmě k dispozici přes standardní rozhraní a management čidel a uživatelské části platformy prostřednictvím REST API. Návaznost na uživatelské aplikace je tak neomezená.

Jak mohu získat přístup do integrační platformy miotiq?

Je to jednoduché. Prostřednictvím těchto stránek můžete zadat svou objednávku, kde si zvolíte počet zařízení, jejichž data chcete získávat a objem dat, která budete mít k dispozici. Společně projdeme způsob jak budou zařízení aktivována (dle toho zda použijete plastikovou SIM nebo SIM on chip). Pak získáte přístup do platformy a můžete využívat naše služby.

Jak mi miotiq pomůže dostat data ze senzorů do aplikace?

Je to nejjednodušší cesta. Nemusíte se zavazovat k velkým odběrům nebo platit poplatky za aktivaci.
Prostě jen použijete SIM kartu z privátní APN určené pro miotiq, kterou si zde můžete objednat. Po úvodním nastavení, kdy bude implementován váš datový tarif a způsob odběru dat (máte na výběr z UDP paketu nebo TCP/IP paketu) budou karty převedeny do aktivního stavu a můžete spustit připojovací sekvenci zařízení.

Jaký je rozdíl mezi balíčky služeb využívání integrační platformy miotiq?

Je to jen objem dat, které může zařízení použít. Jelikož je komunikace v NB-LTE sítích plně obousměrná, není rozlišován uplink a downlink. U všech balíčků má zákazník přístup ke všem standardním funkcím platformy.

Je přenos dat z čidel nějak limitován?

Je důležité upozornit na dvě možnosti nastavení reakce platformy na dosažení datového limitu. Díky specifikaci NB-LTE, můžete přenést „neomezeně dat“. Standardně je tedy provoz zařízení nastaven v platformě tak, že jej po dosažení datového limitu suspenduje a po naběhnutí nového objemu dat (vždy jednou měsíčně) opět zaktivuje. V případě, že je pro vaši aplikaci výhodnější provoz neomezovat a vyplatí se úhrada dat nad zaplacený limit (over usage), je možné takto provoz v platformě nastavit.

Co se stane, když budu chtít balíček služeb změnit?

Změnit balíček je možné vždy k měsíčnímu výročí. Downgrade je možný nastavit v platformě a zbývající část rozdílu v cenách balíčků bude dobropisována. Upgrade je také možno nastavit v platformě a bude možné jej aktivovat po úhradě rozdílové faktury.

Jaká je poskytována technická podpora?

Poskytujeme tři definované typy podpory. Základní, kdy jsou dotazy zákazníků řešeny v rámci supportního portálu a emailu s dobou odezvy best effort do druhého pracovního dne. V rámci této úrovně podpory mají zákazníci přístup do knowledge base tak, aby byli schopni většinu běžných nastavení a problémů vyřešit sami.
Rozšířená podpora zaručuje navíc oproti podpoře standardní reakci dedikovaného technika, který řeší konkrétní dotazy zákazníka buď v režimu 8/5 nebo 24/7. Tyto úrovně jsou zpoplatněny na základě individuální kalkulace.

Garantujete nějakou úroveň SLA?

Garantujeme SLA na dobu odezvy v rámci rozšířené podpory našich zákazníků. Služba integrační platformy miotiq je částečně závislá na technologii, která již z principu vylučuje garance (mobilní přenos dat). Považujeme proto za neseriózní vzbuzovat v zákaznicích falešný pocit, že taková technologie může být např. formou SLA garantována.

Poskytujete podporu pro koncová zařízení (senzory)?

Snažíme se poskytnout naším zákazníkům maximální možnou podporu. Proto v rámci naší knowledge base poskytujeme i údaje, které mohou posloužit při odstraňování problémů s připojením koncových zařízení nebo informace o tom, jak koncová zařízení nastavit. Nejedná se však o podporu výrobce nebo podporu poskytovanou v rámci záruk výrobce.